other stuff

Tha e Latha Twitter na Gàidhlig an-diugh!

It’s Gaelic Day on Twitter! Here’s a post from my Gaelic blog: Mo Bhloga

Mo bhloga

11148747_1092492197433367_2782035577203619448_nFeasgar math! Is mise Sìne Bheag agus tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig. Tha mi beagan Gàidhlig a-nis, ach ‘s toil leam e.

Rugadh mi ann an Dùn Èideann ach thogadh mi ann an Baile Dhùn Lèibhe. Tha mi a fuireach a Baile Dhùn Lèibhe fhathast. Tha mi ag-obair anns an leabhar-lann.

‘S toil leam campachadh, coiseachd, yòga, biadh agus deoch-làidir 😉  ‘S toil leam ag ionnsachadh Gàidhlig, leughadh agus blogadh cuideachd. Cha toil leam ball-coise, cha toil leam idir!

mo phiseag a-rithist mo phiseag a-rithist

Tha cat agam. ‘S e Punky a th’ oirre, ach ise “Mo Phiseag” cuideachadh. Tha i snog agus tha gàidhlig aice!

Ceart ma-thà! Feumaidh mi falbh a-nis. Tìoraidh an-dràsta!

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s